1 Ocak’tan itibaren bu değişikliklerin takip edilmemesi halinde işyerlerinin para cezası ödemesi söz konusu olabiliyor. 

Bu yükümlülüklerden biri de iş güvenliği uzmanı çalıştırmakla ilgili.


Tehlikeye Göre Uzman

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre işyerleri tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı çalıştırmaları gerekiyor. Buna göre iş güvenliği uzmanlarından;

-(C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,

-(B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda,

-(A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabiliyorlar.

Geçiş Süreci Doldu

Ancak piyasanın talep ettiği uzman sayısı ile mevcut uzman sayısı arasında bir dengesizlik bulunuyor. Bu nedenle de uzman sayısı yeterli seviyeye gelene kadar (C) sınıfı uzmanların tehlikeli işyerlerine, (B) sınıfı uzmanların da çok tehlikeli işyerlerine geçici bir süre bakabilmeleri mümkündü.

Buna göre tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1/1/2017’ye kadar (C) sınıfı iş güvenliği uzmanları çalışabiliyordu. Dolayısıyla bu süre yılbaşında doldu ve bundan böyle tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu oldu. Bu da tehlikeli sınıfta olan yaklaşık 400 bin işyerini ilgilendiriyor.

Para Cezası 13.500 TL

İşyerinde uygun sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması durumda işverenin idari para cezası ödemesi gerekiyor.

Buna göre bu yılbaşından itibaren (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan tehlikeli işyerleri;

-İşçi sayısı 10’dan az ise 8.450 TL

-İşçi sayısı 10-49 arasında ise 10.140 TL

-İşçi sayısı 50 ve daha fazla ise 13.500 TL idari para cezası ödemek zorundalar.

Hemen belirtelim ki bu cezalar uzman çalıştırılmayan her ay için ayrı ayrı uygulanıyor. Örneğin; 50’den fazla işçisi olan tehlikeli bir işyeri 10 ay boyunca uzman çalıştırmazsa 135 Bin TL ceza ödemek zorunda kalacak.(internetingazetesi)