Asgari ücretin net 2 bin 20 TL olmasının hemen ardından yeni yılda işsizlik maaşı en düşük bin 15 lira, en yüksek 2 bin 30 lira olacak.

Yüzde 26,05 ile yapılan zammın ardından asgari ücretin net 2 bin 20 TL olmasının ardından yeni yılda işsizlik maaşı da arttı. Buna göre 2019 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 15 lira, en yüksek 2 bin 30 lira olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurular ise İŞKUR merkezlerinden, www.iskur.gov.tr adresinden ve e- Devlet üzerinden yapılabiliyor. 30 günü geçen başvurular geçersiz sayılıyor

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANABİLİR?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan primödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.

İŞSİZLİK MAAŞINI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak,

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39'uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemez.