Üç yıldır hükümette olan Maliye Bakanı Naci Ağbal Ankara'da ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ekonomide yapılması gerekenleri ve eksikleri sıralayan Bakan Ağbal sorunların tespitinde muhalefet gibi davrandı.

Ankara’da konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Türkiye’ye kaynak girişimini sağlayacak reformları arka arkaya yapacağız. Bu konuda hazırlıklıyız. Yani burada küresel sermayenin Türkiye’ye gelmesi noktasında başta demokratikleşme standartlarının artırılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi, mesela OHAL’in kaldırılması gibi birçok alanda çok hızlı bir şekilde adımları atacağız” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara’da OSTİM’de bulunan iş adamları ile bir araya geldi. OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Ağbal, OSTİM’in örnek bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, Türkiye ekonomisini konuşmak için önce dünün bilinmesi gerektiğini belirterek, “Son 16 yıldır AK Parti hükümeti olarak ülke ekonomisinin büyümesi için gece gündüz çalıştık. Nereden nereye geldiğimizi hepimiz görüyoruz. OSTİM nereden nereye geldiyse Türkiye oraya geldi. Önümüz açık. Burada özellikle Türkiye ekonomisinin yakalamış olduğu başarı hikayesini anlamak lazım. 2000 yıllarında başında Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomiye sahip. Son 16 yıldır izlediğimiz doğru politika Türkiye’yi bu bölgede çekim merkezi haline getirdi” dedi.

‘TÜRKİYE, EKONOMİSİ BÜYÜME POTANSİYELİ OLAN BİR ÜLKE’

“Türkiye’nin özel sektör yatırımlarının hızlandığı bir dönem oldu, 2010-2016 yılları arası” diyen Bakan Ağbal, şunları ifade etti:

“Bu dönemde kimsenin maaşını aşağıya çektik mi? Kimsenin emekli aylığını kestik mi? Kimse işten çıktı mı? Bu dönemde Türkiye ekonomisi 8,5 milyon insana ilave iş sağladı. Bütün Avrupa, 27 ülkeyi kastediyorum, 27 ülkeyi alt alta toplayın, bütün bu ülkelerin toplamı 8.5 milyonu bırakın, 4,5 milyon ancak istihdam sağladı. 2010 ile 2016 arasında özel sektör ciddi anlamda yatırımlarını artırdı. Yine yurt dışından gelen sermayede önemli artışlar oldu. Bütün bunların sonucunda Türkiye ekonomisi 2002 ile 2017 arasında ortalama yüzde 6’ya yakın büyüme sergiledi. Dünü bilmezsek bugünün 6,9’unun yüzde 6’sının önemini bilmemiz mümkün değil. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye, ekonomisi büyüme potansiyeli olan bir ülke.”

Bakan Ağbal 2013 yılından sonra, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve hain darbe girişimini yaşadıklarını belirterek, tüm bunlara rağmen yüzde 6.9 büyüyen bir ekonominin olduğunu bildirerek, “İşimizi doğru yapıyoruz, Türkiye’yi büyütüyoruz” diye konuştu.

‘REFORMLARI ARKA ARKAYA YAPACAĞIZ’

Ekonomide yeni bir döneme gittiklerini kaydeden Bakan Naci Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nasıl 2003-2008, 2010-2016 arası dönemde küresel ekonominin gelişmelerine uygun doğru politikaları, çözümleri geliştirdiysek ve ülkemizde yüksek büyüme, yüksek istihdam, refah artışı sağlamışsak şimdi yeni dönemin gereklerine uygun olarak ekonomi politikalarında yeni bir modele geçmek durumundayız. Küresel ekonominin gerekleri neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Ama neyi önceleyeceğiz; üretim. Üretimden asla vazgeçmeyeceğiz. Sadece üretimi yukarıda tutmak için üretimi devam ettirmek için neye ihtiyacımız var? Daha fazla kaynağa. O zaman Türkiye’ye kaynak girişimini sağlayacak reformları arka arkaya yapacağız. Bu konuda hazırlıklıyız. Yani burada küresel sermayenin Türkiye’ye gelmesi noktasında başta demokratikleşme standartlarının artırılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi, mesela OHAL’in kaldırılması gibi birçok alanda çok hızlı bir şekilde adımları atacağız.”

Son dönemde özellikle özel sektörün desteklenmesi için düzenleme yaptıklarını vurgulayan Bakan Ağbal, “Yatırım ve istihdam üzerindeki birçok vergiyi kaldırdık. Bu sayede özel sektörün önü açıldı. Bütün imkanları sizlere sunacağız. Önümüzdeki yıllarda büyümeyi aynen devam ettireceğiz” dedi.