CHP’Lİ YEDEKCİ: “BUNUN ADI USULSÜZLÜKTÜR”

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay YEDEKCİ, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmaya izin veren bir imar değişikliğinin onaylanmış olması hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Gözleri rantı görünce, usulü unutuyorlar”

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında 36 yıl süreyle özelleştirme yapmak üzere ihale açılmış olması iddiasını da önergesinde belirten Yedekci, “Gözleri rantı görünce, usulü unutuyorlar. Eğer askıya çıkartılmayan imar planı hakkında ihale düzenlenmişse bunun adı usulsüzlüktür. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda uygulanmak istenen imar değişikliği yeni bir kent ihaneti olacaktır” dedi.

İktidarın yapması gereken ranta değil kente aşık olmaktır”

Uygulanması düşünüldüğü iddia edilen planın, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, 1/100.000 üst ölçekli çevre düzeni planına uygun olmaması, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, ekolojik dengenin bozulmasına neden olarak yosunlaşmayı arttıracağı, hava koridorlarını kesmesi ve ÇED raporunun olmaması nedeniyle Kadıköy Belediyesi tarafından itiraz edilmiş ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu bu itirazı ret etmiştir. Özelleştirme kararının Danıştay 6. Daire’ye taşınması sonucunda uzman beş bilirkişiden oluşan heyet, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Koruma Planı’nı uygun bulmayarak olumsuz yönde çok kapsamlı bir rapor sunmasına rağmen mahkeme bilirkişi raporunu dikkate almayarak sadece yüzen iskele alanlarının emsale katılmasına yönelik yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararın sonrasında, özelleştirilen alanın metrekaresinin arttırıldığı yeni imar planının askıya çıkartılmadan ihaleye açılmış olması usul konusunda şaibe yaratmaktadır.” önergenin gerekçesinde bu ifadelere yer veren Yedekci, “Bu şaibe derhal giderilmeli ve yeni imar planı hakkında bağımsız yargının vereceği karara uyulmalıdır” dedi.

CHP’li YEDEKCİ’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından cevaplanmasını istediği sorular şu şekilde:

  1. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmaya izin veren imar planında askıya asılmış mıdır? Bir aylık askı süresine uyulmuş mudur?

  2. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmaya izin veren imar planı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bu yöndeki kararınca askıya çıkması beklenmeden neden ihaleye çıkarılmıştır?

  3. Planın askıya çıkarılmamasıyla amaçlanan nedir? Planın askıya çıkartılmamasıyla, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının itiraz etme imkânı mı ortadan kardırılmak istenmiştir?

  4. Söz konusu imar planının ve üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dâhilinde yapılacağının bilgisine neden yer verilmemiştir?

  5. Bu imar planının, nüfus ve trafik yoğunluğunun artıracağı, halkın kıyı kullanımını azaltacağı, kıyı siluetini bozacağı, ekolojik dengeyi bozarak yosunlaşmayı arttıracağı, hava koridorlarını keseceği vb. olumsuzlukları beraberinde getireceği neden düşünülmemiştir? Bakanlığınız değerlendirmeleri yapacak bir teknik heyete sahip değil midir? Ya da bu teknik heyet bu değerlendirmeleri yapacak bilgi, tecrübe ve donanıma sahip değil midir? Eğer değilse devlette temel alınması gereken liyakat esasına göre personel alımı neden yapılmamıştır?

  6. Danıştay tarafından konusunda uzman beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Koruma Planı’nı uygun bulmayıp, olumsuz yönde çok kapsamlı, her yönü ile incelenmiş bir rapor sunmasına rağmen bilirkişi raporu neden dikkate alınmamıştır?

  7. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, kesinleşmeyen plana göre ihaleye çıkarılarak neden usulsüz bir uygulama yapılmıştır? Bu usulsüzlüklerle itiraz yollarının kapatılması mı hedeflenmektedir?

  8. Bu çalışmalar hangi kişi ya da kuruma yönelik yapılmaktadır? Bir kent ihanetine daha imza atması muhtemel bu projenin hızla uygulanmak istenmesinin amacı nedir?