Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve topyekün bir kalkınma için eğitimin insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan biri olduğunu belirtti.

 

Erdoğan, "Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı evrensel bir insan hakkıdır. Halihazırda 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Milletimizin emaneti olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizde imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı 2’ye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknolojiyle donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek hasılı eğitime dair hiçbir boşluk bırakmayarak Türkiye’yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık" dedi.

 

 

Erdoğan, son dönemde önemli başarılara imza attıkları alanların başında mesleki ve teknik eğitim geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu;

 

"Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde mesleki ve teknik Anadolu liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz mesleği sahada öğrenirken teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı. Sektörle kurulan yakın işbirliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil mezuniyet sonrası öğrencilerimizin istihdam imkanlarında da görüyoruz. Ayrıca ülkemiz geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkeziyle ürün geliştirme çalışmalarında öğrencilerimizi sürece dahil ediyoruz. Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün sayıları 2022 yılında 8 bin 269’a ulaşmış, bu ürünlerin 74’ü ticarileşmiştir." ifadesini kullandı.