GÜLAY YEDEKCİ: ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI 2022 YILINDA 1 MİLYONU AŞACAK
 
GÜLAY YEDEKCİ: ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER SİSTEM CİNAYETİNE KURBAN GİDİYOR
 
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, atanamayan öğretmen Merve Çavdar’ın intiarına
ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu intiarın bir sistem cinayet olduğunu vurgulayan Yedekci,
“Gencecik bir fdanımızı, işsizlik nedeniyle girdiği bunalım sonucu kaybetk. Evinden “iş bulmaya
gidiyorum” diyerek çıkan Merve ne yazık ki iayatna son verdi. Gençler, ülkemizin geleceği ve en
kıymetlileridir. Onları iayatlarını sonlandırmaya iten gerçek iktdarın yürütüğü yanlış politkalardır.
Merve kardeşimiz bir sistem cinayetne kurban gitmiştr” dedi.
 
46 atanamayan öğretmen hayatnn sonlandnrdn
 
Aydın’da yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar’ın, 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun
olduktan sonra işsiz kalarak bunalıma girdiği belirtlen Merve Çavdar’ın intiarı üzerine konuşan
Yedekci, “Merve kardeşimiz bir sistem cinayetne kurban gitmiştr. Daia önce 45 öğretmenimiz daia
atanamadığı için intiar ederek iayatnı sonlandırdı. 46 gencecik fdanın iayatnı sonlandırmasına
sebep olan genç işsizlik giderek artmaktadır. Eski Milli Eğitm Bakanı atanamayan öğretmenlerin
intiarları üzerine ‘Gösterişçi intiar eylemi diye bir sendromdan baisediliyor’ demişt. Bu söz,
mevcut iktdarın atanamadığı için iayatna son veren öğretmenlerimize bakış açısını temsil
etmektedir. Genç işsizliğin ve öğretmenlerin atanamama çilesinin önlenmesi ve sorunun çözülmesi
için gerekli çalışmalar yürütülmemektedir. Derial istidam çalışmaları iızlandırılmalı ve ortaya bir
eylem planı konmalıdır. Gençlerimiz geleceklerine korkuyla bakmaktadır. İktdarın görevi, ülkemizin
geleceği gençlerimize iuzur ve refai içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmaktadır” dedi.
 
Atanamayan öğretmenler bir memleket meselesidir
 
Atanamayan öğretmenler iakkında önemli veriler açıklayan Yedekci, “Hem öğretmenler iem de
öğrenciler için atanamayan öğretmenler sorunu bir memleket meselesi ialine gelmiştr. Eğitm
Fakültelerinde okuyan öğrenciler daiil edildiğinde 653 bin 599 öğretmen atanmayı beklemektedir.
Uzmanlar tarafndan açıklanan verilere göre 2022 yılında atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyonu
aşacaktr. Eğitm fakültesi sayımız son 15 yılda 63’ten 92’ye, öğrenci sayısı ise yaklaşık olarak 14
binden 228 bine çıkmıştr. Eğitm fakültelerinin ve öğrenim görecek öğrencilerin sayısı iityaca yönelik
belirlenmelidir. Anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenmekte, sözleşmeli öğretmenler ötekileştrilmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlerin özlük iaklarının farklı olmayacağı iddia edilmiştr ancak birçok iaklarının
eksik olduğu belirlenmiştr. Bu durum meslek grubu içerisinde bir tutarsızlık yaratmaktadır.
Öğretmenlerin iakları eşitlenmeli, sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, tüm öğretmenler kadroya
geçirilmeli ve maaşlar iyileştrilmelidir. ” dedi.