HDP, Koronavirüs salgınının ekonomide ve istihdamda yarattığı yıkımın etkilerinin gidermek için bir yasa teklifi hazırladı. Milletvekilleri Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz tarafından hazırlanan kanun teklifinde şu önlemler yer alıyor:

- 2020 yılı boyunca işten çıkarmalar yasaklanmalı.

- 30 Haziran 2020 tarihine kadar, temel ihtiyaçlar dışındaki sektörlerdeki faaliyetler durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalı, işçiler üzerinden alınan tüm vergiler devlet bütçesinden karşılanmalı. Cumhurbaşkanlığına bu tedbirin yıl sonuna kadar uzatılması yetkisi verilmeli.

- İşsizlere ve 2.500 TL’nin altında geliri olanlara, herhangi bir şart aranmaksızın, güncel açlık sınırını tamamlayacak şekilde doğrudan gelir desteği sağlanmalı.

- Ev eksenli çalışan, yalnız yaşayan ve çocuklarına bakmak zorunda olan alt gelir grubundaki kadınlara, her ay 2.500 TL doğrudan gelir desteği verilmeli.

- Türkiye’deki mülteci ve göçmenlere, 30 Eylül 2020 tarihine kadar, her ay 2.500 TL gelir desteği sağlanmalı. Sürenin yıl sonuna kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilmeli.

- En düşük emekli maaşı 2,500 TL olmalı.

- Çiftçi borçları ertelenmeli, çiftçi destekleri ilgili yasanın emrettiği GSYH’nin yüzde biri oranında olmak üzere derhal ödenmeli.

- Faaliyeti durdurulan tüm esnaflara salgın süresince 2.500 TL doğrudan gelir desteği sağlanmalı.

- Gerçek ve tüzel kişilerin bankalara olan kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve diğer tüm kredi borçları faizsiz şekilde 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmeli. Ertelenmenin yıl sonuna kadar uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilmeli.

- Tüm kira ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar dondurulmalı, yıl sonuna kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilmeli. Yalnızca kira geliri ile geçinenlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2.500 TL doğrudan gelir desteği sağlanmalı.

- Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi temel ihtiyaçlar tek hane için ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getirilmeli.

- Asgari ücret vergiden muaf hale getirilmeli.

- Tüm KYK borçları silinmeli.

- Özel sağlık kuruluşları kamulaştırılmalı.