İçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla, güvenlik kamerası görüntüsü paylaşımı yapan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, suç ve suçlularla mücadele kapsamında güvenlik kameralarının kamu ve özel sektör tarafından etkin kullanıldığı hatırlatılarak, kent güvenlik yönetim ve plaka tanıma sistemleri, kamu binaları başta olmak üzere apartman, site ve işy erlerinde güvenlik kameralarıyla 24 saat esasına göre kayıt yapıldığına dikkat çekildi. Bakanlığa mevzuatla verilen suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeni ve genel güvenliği sağlama görevi kapsamında, şehir içi toplu ulaşım araçlarında da güvenlik kameralarının bulunduğu belirtildi.

 

 

 

SUÇ NİTELİĞİNDE OLDUĞU VURGULANDI

Genelgede, güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan, delil veya kişisel veri niteliği taşıyan görüntülerin yayımlanmasının soruşturmanın gizliliğini, suç ve suçlularla mücadeleyi, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliğini ve kamu düzenini olumsuz etkilediğine, bu görüntülerin yayınlanmasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliğinde olduğu vurgulandı.

"ADLİ VE İDARİ MERCİLERE İLETMEKLE YÜKÜMLÜLER"

Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerinyetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşasını önlemenin,bunları kayıt altına alan kişi, kamu görevlisi, kamu, özel sektör, apartman, siteyöneticileri ve esnafın sorumluluğunda olduğu anımsatılan genelgede, Bakanlığabağlı kolluk birimlerinin de suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri kapsamındamüdahale verdikleri olaylara ilişkin elde ettikleri görüntüleri ilgili mevzuatladüzenlenen kurallar çerçevesinde muhafaza etme ve adli ya da idari mercilereiletme yükümlülüklerinin bulunduğu hatırlatıldı.

"PAYLAŞIM YAPANIN KİMLİĞİNE, PAYLAŞIMIN NİTELİĞİNE BAKILACAK"

Adli bir olaya konu olsun ya da olmasın apartman, site, iş yeri, toplutaşıma araçları, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla kaydedilen ve TürkCeza Kanunu çerçevesinde delil veya kişisel veri niteliği taşıyan görüntülerinzaman zaman basın kuruluşları aracılığıyla veya sosyal medyadan paylaşıldığınıngörüldüğü belirtilen genelgede, "Bu paylaşımlar suç ve suçlularla mücadeleyi,temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliğini ve kamu düzenini olumsuzetkileyen, paylaşımda bulunanlar açısından ise paylaşımda bulunanın kimliği,paylaşımın niteliği ve unsurlarına göre adli ve disiplin mevzuatı açısından işlemyapılmasını gerektiren eylemlerdir." ifadesi kullanıldı.

KONUYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

Bu eylemlerin kamu görevlileri, esnaf veya bir sanat erbabı tarafındanişlenmesi durumunda cezaların belli bir oranda artırılmasının, kişilerin işlerigereği elde ettikleri delil veya kişisel veri niteliğindeki bilgi ve belgelerinsorumluğunu daha fazla üstlenmeleri amacı taşıdığına işaret edilen genelgede, şuifadelere yer verildi:

"Bu itibarla suç ve suçlularla mücadele etmek için güvenlikkameralarıyla elde edilen görüntülerin basınla ve/veya sosyal medya üzerindenkamuoyuyla paylaşılması, yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılmasıve ifşa edilmesinin önlenmesi amacıyla tüm kolluk personeli ve diğer kamugörevlileri, bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile şehir içi toplutaşıma yapan tüm şoför esnafının uyarılması ve konuya ilişkin bilgilendiricieğitimler düzenlenmesi başta olmak üzere gerekli diğer tedbirler alınacak.Güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan veya görevi/işi gereği eldeettiği görüntüleri basınla ve kamuoyuyla paylaşan kolluk görevlileri, diğer kamupersoneli ve sorumluluğu bulunan diğer kişiler hakkında gecikmeksizin adli veidari soruşturmalar başlatılacak."

Genelgede, başta valiler ve emrindeki sıralı amirler olmak üzere tümilgililer tarafından konunun önemle takip edilmesi, uygulamada herhangi biraksaklığa meydan verilmemesi istendi.