Doğru miktarda uyku kalp sağlığını korur. Bu, uyku süresinin genetik olanlar da dâhil olmak üzere diğer kalp risk faktörlerinden bağımsız olarak bir kişinin kalp krizi riskini etkileyebileceği sonucuna varılan yeni araştırmaların sonucuydu.

Amerikan Kardiyoloji Koleji gazetesinde yayınlanan bir dergide, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'tan bilim adamları, ABD'de yaşayan 40-69 yaş arasındaki 461.347 kişinin uyku alışkanlıklarını ve tıbbi kayıtlarını nasıl analiz ettikleri anlatılıyor.
İngiltere Biobank'tan gelen veriler, katılımcıların gecelik kaç saat uyuduklarının ve 7 yılı kapsayan sağlık kayıtlarının öz raporlarını içermektedir.Ayrıca risk genleri için yapılan testlerin sonuçlarını da içeriyordu.


Analiz, gece başına 6 saatten az uyuyanların, 6-9 saat uyuyanlara kıyasla ilk kalp krizi riskinin%20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 9 saatten fazla uyuyanlarise %34 daha fazla risk oluşturmuşlardır.


Boulder’daki Colorado Üniversitesi’nde bütünleşik fizyoloji profesörü yardımcısı Celine Vetter, “Bu [çalışma] en güçlü kanıtlardan bazılarını sunarken, kalp sağlığına geldiğinde uyku süresinin kilit bir faktör olduğunu gösteriyor ve bu herkes için geçerli." dedi.
Uyku süresi bağımsız bir risk faktörüdür.

Çalışmalar, bir süredir uyku alışkanlıkları ve kalp sağlığı arasında bağlantılar bulmaktadır. Bununla birlikte, bu bulguların çoğu gözlemsel çalışmalardan gelmiştir: sadece bağlantıları doğrulayabilen ancak sebep-sonuç yönünü belirleyemeyen çalışmalar.
Hem uyku hem de kalp sağlığını etkileyen birçok faktör olduğundan, kötü uykunun kötü kalp sağlığına mı yoksa kötü kalp sağlığının kötü uykuya mı yol açıp açmadığını belirlemek kolay değildir.
Vetter ve meslektaşları, çok sayıda insanın verilerini kullanarak, onu genetik araştırmalarla birleştirerek ve onlarca potansiyel etkileyici faktörü göz ardı ederek bu zorluğun üstesinden gelmeye çalıştı.
Toplamda, hem kalp sağlığını hem de uykuyu etkileyebilecek 30 faktörün potansiyel etkisini ortadan kaldırmak için sonuçları ayarladılar. Bu faktörler fiziksel aktivite, zihinsel sağlık, gelir, eğitim, sigara ve vücut kompozisyonunu içerir.
Araştırmacıların sonuçları, uyku süresinin kalp krizi için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir.Örneğin, her gece 5 saat uyuyan kişiler, ilk kalp krizi riskini 7-8 saat uyuyanlara göre% 52 daha fazla yaşadılar. Geceleri 10 saat uyuyan bireyler ise riski iki katına çıkarmıştır.


Kısa uyku için gen değişkenlerini kullanarak analiz
Ekip daha sonra kısa uyku süresinin kalp krizi için bağımsız bir risk faktörü olduğunu doğrulamak için Mendelianrandomizasyonu (MR) adlı bir yöntem kullandı.
MR analizi, kısa uykuya yatkın gen varyantları olan bireylerin kalp krizi riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.Önceki çalışmalar, kısa uyku süresi ile ilişkili 2 düzineden fazla varyantı ortaya çıkardı.
Genetik varyantları kullanarak MR, bir risk faktörü ile bir hastalık arasındaki gözlemsel bağlantının nedensel bir etki ile tutarlı olup olmadığını belirleyebilir.
Vetter, "Bu bize nedensel bir ilişkinin olduğuna dair daha fazla güven veriyor- kalp sağlığını etkileyen, başka bir şey değil, uyku süresi." dedi.
Uyku kalp sağlığının anahtarıdır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) iyi bir uyku için aşağıdaki ipuçlarını önerir:
-Yeterince doğal ışık alın- özellikle günün erken saatlerinde.
-Yatağa erken gidin ve hafta sonları bile, her gün aynı saatte kalkın.
-Suni ışığa maruz kalmaktan kaçının, özellikle yatmadan önceki saatlerde.
-Yeterli günlük egzersiz yapın ve yatmadan önce egzersiz yapmaktan kaçının.
-Yatmadan önceki saatlerde - özellikle alkollü ve çok yağlı ve şeker bakımından zengin yiyecekler- de yemekten ve içmekten kaçının.
-Zorluklar devam ederse, diğer sağlık koşulları da dahil olmak üzere, uyumadaki engellerin belirlenmesine yardımcı olmak için tıbbi yardım alın.