İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki sahil kasabası Karaburun’a Kanal İstanbul ayarı geldi. Kanalın Karadeniz çıkışında bulunan ve yeniden planlanan 2.8 milyon metrekarelik Karaburun Mahallesi'nin imar planlarında konut, AVM, rezidans, otel düzenlemesi yapıldı.

 

Özlem Güvemli'nin haberine göre; Yıllardır yapımı gündemde olan tartışmalı proje Kanal İstanbul'un Karadeniz'e çıkış noktasında bulunan Arnavutköy Karaburun ve Yeniköy mahallerinin imar planları, proje nedeniyle Arnavutköy Belediyesi tarafından revize edildi. Yeni planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda mahalleye ilişkin 1990'lı yıllarda yapılan planların, bölgeye yapılan İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi sonucunda yetersiz kaldığı ve talebi karşılayamadığı belirtildi. Bölgenin bir kısmının “Afete Maruz Bölge” ilan edildiği ve bu alanın bir kısmının mevcut imar planında yapılaşmaya açık durumda olduğu ifade edildi. Bölgenin bir bölümünün de Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için hazırlanan 1. Etap planlarının geçerli olduğu kaydedildi. Mevcut planların “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” imar planlarına uygun olarak, meydana gelen yeni gelişmeler ışığında ve sorunları ortadan kaldıracak bir şekilde yeniden planlanması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi. Bu gerekçelerle toplam 2 milyon 873 bin 424 metrekarelik alan yeniden planlandı. 1 milyon 258 bin 572 metrekarelik kısım konut için ayrıldı.

 

İmar hakkı transferini gerçekleştirebilecek

 

Ticaret, konut ve turizm tesisleri için 265 bin 456 metrekare ayrıldı. Bu alanda emsal en yüksek 0.60, yükseklik en fazla 3 kat oldu. Ticaret alanlarında AVM, rezidans, konaklama tesisi, çok katlı mağazalar yapılabiliyor. 12 bin 158 metrekarelik askeri alan da planlandı. Günübirlik tesis için 115 bin 224 metrekare ayrıldı. Planlama alanı içerisinde tamamı “imar hakkı aktarım alanı sınırı” içerisinde veya sahil şeridinde yer alan park alanı ve millet bahçesi fonksiyonlarının en az birinde kalan veya sahil şeridinin geçtiği adalarda yer alan günübirlik tesis alanlarında kalan parseller ile yapılaşması mümkün olamayan parseller; kamuya bedelsiz devir edilmesi koşuluyla emsal 0.30 değeri üzerinden havza dışı alanlarda yer alan konut-ticaret- turizm alanına imar hakkı transferini gerçekleştirebilecek.