Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi. Bakanlık bu kapsamda 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden yapılacak.

 

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre; Hükümetin kayıt dışı ekonomiyle mücadele için atacağı adımlar arasında kira sözleşmelerine yönelik düzenlemenin de yer aldığı öğrenildi. Buna göre, 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden yapılacak.
AKP'nin 'kayıt dışı ekonomiyle mücadele' için atacağı adımlar arasında kira sözleşmeleri de bulunuyor. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle sözleşmeler, e-devlet üzerinden düzenlenecek.

 

44 eylem tamamlanacak

 

Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak. Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.

 

Mevzuat yenilenecek

 

Plana göre, pandemi süreciyle birlikte yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni istihdam modelleriyle ilgili mevzuat yenilenecek. Bu modellerin kayıt dışı çalışmaya yol açması önlenecek. İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalelerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak. Nakit kullanımının azaltılması için kartlı ve dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek.