Öncelikle Söylemeliyizki Her Rüya Hayra Yorulmalı ve Bilinmeliki geleceği Sadece Allah(c.c.) Bilebilir rüya Tabirleride ehil kişiler tarafından yapılmalıdır bizim size burada verdiğimiz yorumlar genel ve daha önce uzmanlar tarfından yapılan herkes için aynı anlama gelmeyecek yourmlardır.
 
 Rüyada asker olmak, devletten iyilik ve himaye göreceğine yorumlanır. Rüyada bir askeri birlikte ve en önde bayrak taşıdığını görmek, memlekette şan ve şöhret sahibi olarak tanınmaya işarettir. Rüyada askere gitmek; Askere gitmemiş bir gencin haki renk görmesi, hemen silahaltına çağırılacağına işarettir.
 
Bir kimsenin rüyada bölük halinde giden askerler görmesi, o yer halkı için huzur ve saadete delâlet eder. Çünkü asker devletin kuvvetidir. Kendisinin de o askerlerden biri olduğunu görmek, aile huzuruna, işlerin düzgünlüğüne ve emniyete delâlet eder.
 
Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli asker olmak, şan ve şöhrete yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya kuvvet demektir. Rüyasında asker olduğunu görmek evinizin güvenli olduğuna işarettir. Başarı ve zenginlik için bütün gücünüzle çalışmanız gerektiğine işaret eder.
 
Büyük bir komutanın emrinde savaşa katılmak, çok mutlu olduğunuza yorumlanır.
 
Bölüğün başında kendisini kumandan görmek, her yerde sözünün dinleneceğine ve herkes tarafından kendisine saygı gösterileceğine işarettir.
 

Kışla içerisinde rüyada asker olmak

Eski bir dosttan yardım alınacağına işarettir. Askeri donanmada askerlik, şeref şan ve sevince delâlet eder. Çünkü donanma bir milletin iftihar kaynağıdır. Bazı kere de donanmada askerlik yaptığını, iş ile tabir olunur. Ayrıca bu rüya sefere çıkmaya da işaret eder.