Şişli Belediyesi, Avrupa Platformu tarafından verilen  Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı aldı. Markaya Avrupa demokrasisinin temel değerlerini temsil eden 12 ilkeye uyum sağlayan yerel yönetimler sahip olabiliyor. Strateji, özellikle yerel düzeyde iyi yönetişimi kuran veya geliştiren eylem ve politikaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

 

Şişli Belediyesi, Avrupa Platformu tarafından verilen “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı aldı. Markaya Avrupa demokrasisinin temel değerlerini temsil eden 12 ilkeye uyum sağlayan yerel yönetimler sahip olabiliyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2008 yılında aldığı kararla, ‘Yerel Düzeyde Yenilik ve İyi Yönetişim’ stratejisini geliştirdi. Strateji, özellikle yerel düzeyde iyi yönetişimi kuran veya geliştiren eylem ve politikaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Avrupa Konseyi'nin hükümetler arası organı olan Avrupa Demokrasi ve Yönetişim Komitesi (CDDG) tarafından kurulan Avrupa Platformu, ulusal platformların veya kuruluşların Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı verebiliyor. Avrupa Konseyi İyi Demokratik Yönetişimin gerekliliklerini ise Avrupa demokrasisinin temel değerlerini temsil eden 12 ilke yoluyla tanımlıyor. Marka, bu 12 ilkeye saygısını gösteren yerel yönetimlere ödül olarak veriliyor.

Bu ilkeler ise;
1- Katılım, temsiliyet seçimlerin adil yapılması
2- Duyarlılık
3- Etkililik ve verimlilik
4- Açıklık ve şeffaflık
5- Hukukun üstünlüğü
6- Etik davranış
7- Yetkinlik ve kapasite
8- Yenilik ve değişime açık olma
9- Sürdürülebilirlik ve uzun dönemli yönelim
10- Sağlam mali yönetim
11- İnsan hakları, kültürel çeşitlilik ve sosyal kaynaşma
12- Hesap verebilirlik

sisli belediyesi

Türkiye’de iki belediye başvurdu. Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde Marmara Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığı ve Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteğiyle “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” adlı proje hayata geçirildi. Ekim 2021’de başlayan ve bir yıl boyunca devam eden projeyle belediyelerde iyi yönetişim kültürünün bütünsel biçimde uygulanması ve sürekli gelişimi için bir model geliştirildi. Geliştirilen model ve yürütülen faaliyetler sonucunda Türkiye’de ilk defa Şişli Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını  almak için başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucun da Şişli Belediyesi ELoGE markasını almaya hak kazandı.

 

Konferans ile kamuoyuna duyuruldu

 

Marka duyurusu ise 2 Kasım Çarşamba günü düzenlenen bir konferansla duyuruldu. Konferansa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in yanı sıra Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Etkinlikte Proje kapsamında oluşturulan Model ile Avrupa Yönetim Mükemmelliği Markası  ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Konferansın açılışında bir konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu markayı almak bizim için çok anlamlı. Çünkü bu adım, ‘başka bir yerel yönetim mümkün’ felsefesiyle çıktığımız yolda, hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesi" dedi.


Günümüzde klasik yerel yönetim anlayışının; tek kişi yönetimini temel alan anlayıştan, katılımcı demokratik yönetime doğru ciddi bir evrim yaşadığına vurgu yapan Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Bu değişime proaktif yaklaşan yönetimler, politika üretmekten proje geliştirmeye kadar her anlamda bir adım daha önde olacak. Biz de Şişli Belediyesi olarak, bu değişimi izlemek yerine, bu değişime yön vermeye ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada pek çok yerel yönetime örnek olacak modeller geliştiriyoruz. Bütçeden üretilecek hizmetlere kadar geniş bir toplumsal katılımı sağlayan Katılımcı Bütçe’yi her yönüyle uygulayan ilk ilçe olmak bizi gururlandırıyor. Katılımcı Bütçe için Şişli’nin 25 mahallesinde paydaşlarımızla birlikte 100’ün üstünde toplantı yaptık. Mahalle sözcülerimiz arasında 12 yaşında bir kardeşimiz bile vardı. Yani toplumun her yaştan, her kesiminden komşumuza ulaştık. Kolektif bir akılla hizmetlerimize ve politikalarımıza karar veriyoruz."


"Yine her kademede şeffaflığı işler kıldıklarına işaret eden Keskin, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, Şişli Belediyesi olarak yaptığımız her işte öncü olmaya, değişime katkı sağlamaya ve katılımcı demokrasinin ülkenin her noktasında işler olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmayı titizlikle yürüten Argüden Yönetişim Akademisi’nin kıymetli yöneticilerine, ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.