Şişli-Paşa Mah., 10079 ada, 1,2,3,4 parsel sayılı yerdeki yapıların gelen vaki şikayetler üzerine 01.04.2022 tarihinde yapılan mahalli tetikte metruk halde olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede, söz konusu parsellerin şahıs mülkiyeti olduğu anlaşılmış; ancak şahsa ya da varislerine ulaşılamamıştır. Söz konusu binanın tapu kaydındaki beyanlar hanesinde bulunan şahısların işgalci konumunda oldukları görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, söz konusu parsellerin şahıs mülkiyeti olduğu anlaşılmış; ancak şahsa ya da varislerine ulaşılamamıştır. Söz konusu binanın tapu kaydındaki beyanlar hanesinde bulunan şahısların işgalci konumunda oldukları görülmüştür. İlgili adreste ikamet edenlere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca tebligatlar yapılmıştır. İmar Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince söz konusu binaların 30 gün içinde tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğü kanalıyla tebligat yapılmıştır. Tebligat neticesinde adreste ikamet kişiler itiraz dilekçeleriyle birlikte Belediyemize başvurmuş olup, tapunun mülkiyet bilgilerinin ‘Maliye Hazinesi’ adına kayıtlı olduğunu; ancak tapu haklarının kendilerine ait olduğunu yönünde beyan vermişlerdir. İlgili taşınmazların tapudaki beyanlar hanesinde İstanbul Defterdarlığı Kayyım Bürosu Başkanlığı’nın, kayyım beyanının bulunduğu; söz konusu taşınmazlar ile ilgili olarak kurum ile yapılan görüşme sonucunda ise kayyımda 10 yıllık süre dolduğundan Maliye Hazinesi adına tescil davası açıldığı; ancak henüz davanın sonuçlanmadığı anlaşılmıştır. Bununla beraber, İmar Kanunu’nun 39. maddesine göre; 30 günlük yasal tebligat süresi dolduğundan Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne yıkımların gerçekleşmesi hususunda yazı yazılmıştır. Konu ile ilgili Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile istişareli olarak yıkım yapılacak yapılar yerinde görülerek, yapıda oturan kiracılara bilgi verilmiştir.