İşletmelerde beceri eğitimi faaliyetleri kapsamında staj yapan ,yapacak lise öğrencileri 2021 yılında  ne kadar maaş alacakları hakkında bir yanıt bekleniliyordu işte cevap...

Meslek Lisesi öğrencileri okudukları bölüm ile ilgili pratik kazanmak ve yetişmiş iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla lise 3. ve lise 4. sınıfa geldiklerinde staj yapıyorlar. 2021 yılı asgari ücretinin de  belli olmasıyla birlikte lise stajyerlerinin de maaşları belli olmuş  oldu. Meslek Lisesi stajyer maaşı 2021 yılında ne kadar oldu? sorusuna cevap olarak ;

2021 Stajyer Öğrenci Maaşı, asgari ücretin net tutarının yüzde 30’u şeklinde ödenmektedir. Asgari ücret net tutarından Asgari Geçim İndirimi düşülüyor. Çıkan sonucun yüzde 30’u stajyer maaşına tekabül ediyor.

2021 yılında asgari ücret net 2825 TL oldu. Buna göre, 2021 yılında stajyer maaşları 767.1 TL olacak.

2.825 (net asgari ücret) – 268 (AGİ) = 2.557
(AGİ: Asgari Geçim İndirimi)

2.557 X % 30 =767.1 TL (Ödenecek Minimum Ücrettir.)