Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Tıbbi Maske İç İmkânlarla Üretim Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı tüm sağlık tesislerinde acil durumlarda görevlendirilen ilgili personel, pandemi durumu ortadan kalkıncaya kadar tıbbi maske üretebilecek.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

“Kılavuza göre tıbbi maskelerin yapımından ve kullanımından doğabilecek tıbbi ve hukuki sorumluluklar nedeniyle sağlık tesisi Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin uygun görüşünün alınması önem arz etmektedir. Maske yapım işleminin gerçekleştirilmesi için sağlık tesislerinde sağlanması gereken asgari koşullar kılavuzda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Böyle bir tedbire neden ihtiyaç duyulmuştur? Plansız, programsız, aceleyle ve zoraki adımlar atılarak başlatılan, vatandaşlara ücretsiz maske sağlanmasının yarattığı sorunlar hâlâ çözülememiştir. Dağıtımda yaşanan organizasyonsuzluk hala devam etmektedir. Nitekim kamu hastanelerinin kendi ihtiyaçları için maske üretmeye başlatılacak olmaları stokların azaldığına işaret etmektedir. Stokların bu denli azalmasının yurtdışına yapılan yardımlardan çok ihracata bağlı olduğu düşünülmektedir. Dünyanın birçok ülkesine kişisel koruyucu ekipman ve ilaç yardımı yapmak şüphesiz olumludur. Ancak bunun için öncelikle vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sorununun giderilmiş olması gerekmektedir.”

‘DEVLET BEZ Mİ DİKER’ DİYE SÜMERBANK GİTTİ

“Sümerbank basma fabrikasını devlet bez mi diker diye kapatan zihniyet şimdi kamu hastanelerine maske mi diktirecek” diyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yaptığı açıklamada hastanelerde tıbbi maske üretme döneminin başlayacağını söyledi. “Hani, kişisel koruyucu ekipman stoku, yönetimi ve dağıtımı açısından sorun gözükmüyordu? Maskeler nerede?” diye sorun Demir ve Kılıç “Hastaneler COVİD-19 hastalığı ile mi; yoksa maske dikme işlemi ile mi uğraşsın?” dediler.