Üniversitelere Sınavsız Alınan kendi ülkelerini savunmayarak kaçan Suriyeli Gençler Askere Alınacak mı?

CHP’Lİ YEDEKCİ: ÜLKEMİZDE YAŞAYAN SURİYELİ ERKEKLER ASKERE ALINSIN!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay YEDEKCİ’nin önergesi şöyle;

Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla başta Türkiye’ye ve başka ülkelere kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmaktadır. Suriyeliler bu kaçışta vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Sivil halk; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, kronik hastalar, engelliler, bu çıkar kavgası esnasında kullanılan ağır silahlar, yapılan bombardımanlar, topçu atışları altında ezilmektedir. Savaşın ne kadar süreceği ve ülkeye daha ne kadar zarar vereceği meçhuldür.

Türkiye Suriye’den gelen şehit haberleriyle kahrolurken Sosyal medyada “Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın, Suriye için savaşsın” adı altında imza kampanyası başlatılmıştır.

Bu kampanyanın amacı Ülkemize savaştan kaçıp gelen erkeklerin kendi ülkelerinin bağımsızlığı için belli bir temel askeri eğitim aldıktan sonra vatanlarına gönderilmeli ve askeri operasyonlara katılıp vatanları için mücadeleye katılmaları amaçlanmıştır.

Bu bağlamda;

1.         Askerlik yaşı gelmiş Suriyeli erkeklere belli bir temel askeri eğitim verilmesi düşünülmekte midir? Genel Kurmay Başkanlığının böyle bir çalışması var mıdır?

2.         Askerlik yaşına gelmiş kendi istekleriyle Türk Ordusu ile birlikte Suriye’de savaşmak için Genel Kurmay Başkanlığına başvuran var mıdır? Varsa sayıları nedir?

3.         Türk vatandaşlığı hakkını kazanan askerlik yaşında kaç Suriyeli bulunmaktadır? Türk vatandaşlığına giren Suriyeli erkekler askerlik yaptırılacak mıdır? Askerlikten muaf tutulacaksa bunun gerekçeleri nelerdir?

4.         Ülkemizde askerlik yaşına gelmiş kaç Suriyeli erkek vardır? Askerlik yaşına gelmiş bu Suriyeliler nasıl istihdam edilmektedir?

5.         Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde özellikle Türkiye’nin güneyinde, Suriye sınırına yakın, bu iş için ayrılan kışlalar olduğu söylenmektedir, doğru mudur?

6.         Türkiye’de kaç mülteci vardır? Mülteciler hangi ülkelerden gelmişlerdir? Sayıları nedir?

7.         Özellikle Suriyeli mültecilerin kaçı Türk vatandaşı olmuştur? Türk vatandaşlığı için bekleyen kaç mülteci vardır? Türk vatandaşı olan mültecilerin kaçı askere alınmıştır? Kaçı Türk vatandaşıyla evlenmiştir?

8.         Ülkemizde yaşayan mültecilerin kaçı barınmaktadır? Türkiye, Suriyelilere barınmaları için nasıl yardım yapmaktadır?

9.         Sınırdan giren Suriyelilerin illere göre dağılımı nedir? Dağıtılan kaç Suriyeli vardır?

10.      Sokaklarda yaşayan Suriyeliler ve aileleri için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünmektesiniz?

11.      Ülkemizde bulunan üniversite çağına gelmiş Suriyeli gençler üniversitelere sınavla mı alınmaktadır?  Sınavsız mı alınmaktadır?

12.      Suriye’de şehit olan askerlerimizin üniversite çağına gelmiş kardeşlerini üniversitelere sınavla mı alınacaktır? Sınavsız mı alınacaktır?

13.      Türkiye’nin de dahil olduğu Suriye savaşında bugüne kadar kaç şehidimiz olmuştur? Şehitlerimizin yaşları nedir?

14.      Suriyeliler ve ailelerinin bozulan sağlıklarının tedavisi nasıl karşılanmaktadır? Bu ailelere aylık bağlanmış mıdır? Bağlandıysa kaç lira bağlanmıştır?

15.      Ülkemizde yaşayan mülteciler için ayrılan bütçe kaç liradır? Bugüne kadar nerelere hangi amaçla kaç lira harcanmıştır?

16.      Ülkemizde bu kadar aç ve zor şartlarda yaşayan halkımız varken kimin için, ne için savaş maktayız?

17.      Türkiye’de Suriyeliler ne kadar doğum yapmıştır? Türkiye de iken Suriyelilerin doğum istatistikleri nedir? Suriyeliler için doğum kontrol nüfus planlaması eğitimi gibi herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir?