Avrupa Birliği'nde (AB) 2004-2016 yılları arasında yaşanan terör saldırılarının ekonomiye toplam 185 milyar euro'ya mal olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Araştırma Servisi tarafından hazırlanan “Terörle Mücadele” raporu yayınlandı. Rapora göre, 2004-2016 yılları arasındaki dönemde terör AB ekonomisine toplamda 185 milyar 431 milyon euro’ya mal oldu.

Terörün, AB Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na (GSYH) toplam maliyeti 179 milyar 811,9 milyon euro’yu buldu. Terör saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve altyapı zararları da toplamda 5 milyar 619,3 milyon euro’luk bir mali kayba neden oldu.

Terör başta ticaret, doğrudan yatırımlar, ulaştırma ve turizm alanlarını zarara uğrattı.

Terörle mücadele amacıyla AB ülkelerinde alınan bir takım tedbirler, bazı toplumsal grupların temel haklarının ihlali gibi sonuçlar ortaya çıkardı.

En büyük kayıp Fransa’da

AB üyesi ülkeler arasında terör en fazla maddi kayba Fransa’da neden oldu. Söz konusu dönemde Fransa’ya terörün toplam maliyeti 44 milyar 943,5 milyon euro’yu buldu.

Terörün maliyetinde Fransa’yı 44 milyar 384,7 milyon euro’yla İngiltere, 42 milyar 721,7 milyon euro’yla İspanya, 19 milyar 457,8 milyon euro’yla Almanya, 10 milyar 522,3 milyon euro’yla Yunanistan ve 8 milyar 161,6 milyon euro’yla Belçika izledi.

Öte yandan, Slovenya, Lüksemburg, Litvanya ve Letonya’da terörün bir maliyeti olmadı.