Türkiye’nin Uygur Türkleri meselesine bakışı hususunda, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Serhad Varlı çeşitli açıklamalarda bulundu.

BM Daimi Temsilci Yardımcısı Serhad Varlı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkleri’nin durumunu ve sorunlarını, ülkemizin Çin ile diyalog ve ikili görüşmeler yardımıyla çözme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Varlı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun insan hakları hususlarının tartışıldığı üçüncü komitesinde bir konuşma yaptı. Varlı, Uygur Türkleri’nin maruz bırakıldığı insan hakları ihlallerine dair Çin makamlarıyla her düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiklerini iletti.

Türkiye’nin bu mesele kapsamındaki bekleyişiyle ilgili bilgi veren Varlı, Uygur Türkleri’nin Çin’de eşit hakların tanınacağı vatandaşlar olmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Varlı, Uygur Türkleri’nin barış içinde, refah düzeyi yükselmiş biçimde, insan haklarına saygı gösterilen şartlarda, dinsel-kültürel özgürlüklerinin ve kimliklerinin korunduğu bir ortamda yaşamalarının, ülkemizin Çin’den beklediği hususlar olduğunu paylaştı. 

Türkiye, BM yetkililerinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni engellemeler olmaksızın ziyaret etmesine Çin hükümetinin onay vermesini talep ediyor. Yanı sıra, Varlı, ülkemizin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bir delegasyon gönderme konusunda çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı. Çin, çok sayıda ülkenin uluslararası çağrı ve taleplerine rağmen, bu konuda gerekli adımları atmaktan kaçınıyor.