Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanmış program içerisinde, dünya ekonomisinde yer alan gelişmelere ve temel göstergelere yer ayrıldı. Programın içinde, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar hakkında 2020 senesine ait hedefler yer aldı.

403 Sayfadan Meydana Geliyor

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Devlet Katkısı Yeni Programda Artacak

Programın içeriğine göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşümü sağlanacak. Bu sisteme girenlere verilen devlet destekleri yaşa göre değişimi meydana getirecek. Evlilik, sağlık, eğitim sebebiyle sistem içerisinden ayrılmadan nakit çekim imkanı da gelecek. Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı oranında da artış oluşacak.