Sermaye Piyasası Kurulu’nın tanıtım broşüründe Halka Arz “Bir anonim ortaklığın (şirket, ortaklık) kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu bir Doğrudan Finansman yöntemidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yani mevcut yatırımlarını idame etmek, yeni yatırımlar yapmak yada finansman yüklerinden kurtulmak için “sessiz ortak” olarak tabir edilen borsa yatırımcıları ile bir ortaklık yapma sürecidir hakla açılma işlemi esasinda.

Her ortaklıkta olduğu gibi, bu ortaklıkta da esas olan tarafların birbirine verdiği taahhütleri yerine getirmesidir. Halka arz süreçlerinde de şirketler İzahnamelerinde, amaçlarını, hedeflerini, risk alanlarını ve mevcut durumlarını ibraz ederek yatırımcılardan Borsa İstanbul vasıtasıyla kaynak talep ederler. Sonrasında da verdikleri taahhütleri, yani yatırımcıdan talep ettikleri kaynağı nasıl kullandıklarını “Fon Kullanım Raporu” ile ibraz ederler

Son döneme gelen Fon kullaım Raporlarına baktığımızda karşımıza çok ilginç bir taplo çıktı.

KAP’a bildirilen raporlar esas alınarak yapılan kısa bir çalışmada;

a- İzahnamede belirtilen kaynak talep alanlarının çoğunun süreçlerine başlanmadığı, avans ödemelerinin bile yapılmadığı

b- Halka arz büyüklüğünün kısıtlı bir kısmının şirket kasasına girdiği, ortak satışının oranının yükse olduğu,

c- Harcanmayan kaynakların bir bölümünün uzun süredir mevcuat faizinde bekletildiği,

d- Şirketlerin çoğunluğunun harcanmayan kaynağın, nasıl değerledirildiğine ilişkin bilgilendirme bile yapmadığı

net olarka görülmektedir.

O zaman başa dönelim, temeli izahname olan bir ortaklık statüsünde bulunan halka arzlarda, şirketlerin taahhütlerini yerine getirmekte yavaş davranmaları veya kullanmadığı paranın nasıl değerlendirildiğini bile belirtmeyecek kadar şeffalıktan uzak bir tavır sergilemesini nasıl okumak gerekir?

Ve son soruyu soralım;

Yatırım için kaynak talep eden şirketlerin o kaynağı uzun süredir faizde, fonlarda, katılım bankalarında tuttuğu dikkate alındığında;

Şirket yatırım ihtiyacı için mi kaynak talep ediyor, faiz getirisi elde edecek sermaye mi istiyor?

 

 

kaynak:finanshub

 
Şirketler, Yatırım İhtiyacı için mi Yoksa Faiz Getirisine Sermaye Oluşturmak mi Halka Arz Ediliyor?