Yargıtay işveren ve çalışanlar için yeni bir karar aldı. Artık maaşı bir kere bile 20 gün geciken işçi, kıdemli tazminat alabilecek.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşı geciken işçilerin mağdur olmaması için yeni bir karar aldı. hürriyet.com yazarlarından Özge Eğrikar’ın aktardıklarına göre, maaşı 20 gün geciken işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilecek. Hukukçular, “Artık işçiler genel hükümler çerçevesinde bir sene çalışıp kıdem tazminatı almaya hak kazandıktan sonra maaşları gecikirse tazminatını alıp işten ayrılabilirler” şeklinde açıklama yaptı.

 

İş Mahkemesine Dava Açtı

 

Bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan bir kişi, maaşı 20 gün gecikince iş sözleşmesini feshederek işi bıraktı. Kıdemli tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücretini almak için İş Mahkemesi’ne dava açtı. İş mahkemesi çalışanı kısmen haklı bularak kıdem tazminatı almaya hak kazandığını belirtti

 

“İşlerim Kötü Gitti Diye Bir Kere Bile Geç Yatırmak Yok”

 

İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel durumla ilgili yaptığı değerlendirmede,

“Söz konusu davada işçinin ücreti sadece bir kez zamanında ödenmemiştir. Yargıtay, emsal olacak bu kararda bir kereliğine dahi olsa işçinin ücretinin geç ödenmesi durumunda, işçinin iş sözleşmesini haklı fesih yoluyla sona erdirebileceğine karar vermiştir. İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye ‘haklı fesih’ imkânı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. Yine Yargıtay’a göre işçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenmemiş olmasının da sonuca etkisi yok. Yani işveren, ‘işlerim kötüye gitti. Bu ay geç yatırayım’ diyemez. Bu durumda işçi haklı fesih ile sözleşmesini sonlandırıp kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.” şeklinde bilgi aktardı.