E- ticarette Yeterli eğitim ülke ekonomisine yüksek katkı sağlayacak !!!

E-Ticaret hacmi 2019'da yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar TL'ye ulaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) yıllık 'Türkiye'de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü' raporuna göre, E-Ticaret sektörü 2019 yılında, Türk lirası bazında yüzde 39 büyüme ile 83,1 milyar liralık hacme ulaştı.

E-ticaret 2021'de 4.5 trilyon $ olacak

Pandemi sürecinde dev bir ilerleme süreci yaşadık. İnsanların alışkanlıklarının bu yönde ilerlemesi yüksek ölçüden  e- ticareti 10 yıl ileriye götürdü ülkemizde de tek eksiğimizin üzülerek belirtmeliyim ki yetersiz bilgi.

Bu noktada artık üniversitelerde  E-Ticaret bölümüne ağırlık vermeli ve ailelerde bu bölümü hafife almadan  meslek olarak E-ticaret yapan bir gencin bölüm olarakta e-ticaret bölümünü seçmesini sağlamalıdır. Bu sayede dünya ticaretin de geride olan ama hızlı gelişen e ticaretimiz daha bilgili bir genç nesil ile ayağa kalkacaktır.

Şuan normalleşme sürecine girmemize rağmen hala bireylerin alışveriş ihtiyaçlarının %30 dilimi online olarak devam etmektedir.

 E-ticareti gelişmiş ülkelerde bu oran %70'dir.

Birey olarak  yoğun çalışma hayatı  aile yaşantısı ve kendine zaman ayırmak bizim toplumumuzda oldukça düşük sanıyorum ki

Aslında  kişiler  ihtiyaçlarını kullandığı marka ve şirketlerden online olarak yapsa ve kendisine  zaman kazandırması ayrıca mağaza diziliminin kurbanı olmak yerine  sadece ihtiyacına yönelik tüketim yapacaktır. Bu sayede zaman + para +  sağlıklı ürüne direk ulaşmış olacaktır.

Şuan hayatımızda olan koruma önlemleri hızını kesmeden devam ederken, gelişmekte olan sektörlere de bakış açımızı değiştirip  katkı sağlamamız gerekmektedir.

Üniversitelerde e–ticaret bölümlerine  ağırlık verilmeli ve bu süreçte sadece lisans programı olarak değil , kurs, seminer  veya eğitim paket programları gibi  süreçleri de mesleki olarak hayatımıza dahil etmeliyiz. Yeterli bilgi donanıma sahip olduktan sonra online ticarete başlamak,  hem  tüketiciler için sağlıklı alışveriş imkanı sunacak  hem de yeni  kuracağınız işletmeniz için sağlam adımlarla ilerlemiş olacaksınız.

Bu noktada yetersiz eğitim de işletmeleri zarara sokmanın yanı sıra tüketilmiş bir müşteri kitlesi oluşturarak  e-ticarete eksi yönde etki edecektir.